Investice

Poradíme Vám v oblasti investic, jak správně investovat jednorázově a jak se zajistit na stáří.

- s našimi produkty ušetříte na poplatcích
- nabízíme širokou paletu produktů k investování
- s námi vždy víte, kolik zaplatíte
- začněte investovat raději hned i s menšími částkami

Výhody investování

  • očekávané zhodnocení větší než na bankovních účtech a tradičních termínovaných vkladech,
  • možnost jednorázových i pravidelných investic po menších částkách,
  • neomezené možnosti variabilního investování,
  • možnost kdykoliv vybrat své peníze,
  • snadný přestup mezi jednotlivými fondy.

Jak investovat a jak vybírat fond?

Měřítkem kvality fondu není, kolik v minulosti vydělal, ale jak si dlouhodobě stojí v porovnání s konkurencí. Předchozí výkonnost fondů nezaručuje, že fond bude stejně výkonný i v budoucnu. Je třeba si uvědomit, že investice není pojištěna a nikdo také nemůže zaručit, že se vám investované peníze vrátí nebo zhodnotí.

Před výběrem konkrétního fondu je třeba zvážit svou finanční situaci, svůj vztah k riziku a účel investice.

Jaký máte vztah k investičnímu riziku?

Musíte si uvědomit, jak jste schopni snášet případné snížení hodnoty své investice. Riziko spočívá v tom, že hodnota cenných papírů kolísá, mění se jejich kurz. Čím jsou tyto výkyvy větší a častější, tím vyšší je riziko spojené s nákupem těchto cenných papírů. Riziko lze snížit dostatečnou délkou investice.

S tím souvisí doporučovaný investiční horizont, což je minimální doba mezi nákupem a prodejem cenného papíru, kdy je největší pravděpodobnost, že si vyberete takový okamžik prodeje, při kterém dosáhnete očekávaného zisku. Rizika se ale zbytečně nebojte. Hodláte-li investovat dlouhodobě, zvolte si cenné papíry odpovídající zamýšlené délce investice, jinak můžete ztratit šanci na vyšší výnos.

Pro riziko platí jednoduchá a prostá rovnice: čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je riziko!

Důležité informace

Investice do otevřených podílových fondů je investicí do cenných papírů. Proto každá investice do otevřených podílových fondů obsahuje riziko, že nebude dosaženo očekávaného zhodnocení.

1. Na zhodnocení investice má vliv především vývoj kurzů cenných papírů a dalších investičních instrumentů, do kterých fond v souladu se svojí investiční strategií investuje. V případě, že fondy umísťují své investice v zahraničí, má na výši zhodnocení vliv i vývoj kurzu české koruny oproti cizím měnám.

2. Zhodnocení investice je proměnlivé. Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky (především u fondů, které investují do akcií).

Závěrem

Před investováním do jednotlivých fondů Vám doporučujeme kontaktovat našeho investičního specialistu, který Vás seznámí se statuty (nebo prospekty) fondů a bližšími údaji o fondech, jejich investiční politice, se zásadami obhospodařování majetku ve fondu, o způsobu použití výnosů z majetku fondu, dále Vám podá informace o podílových listech, obhospodařující společnosti a o právech a povinnostech podílníků fondů.


Další naše pojištění

Konec dobrý, všechno dobré.

Potřebujete poradit? Jsme take na facebooku!