Pojištění majetku

Pojistíme Váš majetek, rodinný dům, byt, domácnost. Srovnáme ceny. Ochráníme Váš majetek, aniž by to výrazně zatížilo rozpočet. Víme, co děláme.

- srovnáme Vám ceny u všech velkých pojišťoven
- pojistíme dům, byt, bytovou jednotku
- pojistíme domácnost
- pojistíme chatu nebo rekreační objekt

Pojištění domácnosti

Toto pojištění chrání vybavení domácnosti. Věci nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží, mohou být umístěné nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách (např. sklepní kóje či garáže). Pojištění zahrnuje i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu. Současná nabídka pojištění domácnosti je značně pestrá – zjednodušeně se dá říct, že existuje v základní, standardní a nadstandardní variantě, a to podle vybavení domácnosti, úrovně jejího zabezpečení a také podle rizik v příslušné lokalitě. Základní pojištění je většinou mnohem levnější než nadstandard, ale mívá omezení ohledně pojistných limitů. Dražší pojistky kryjí škody do vyšších částek a zahrnují i více rizikových situací.

Jak stanovit pojistnou částku
Ke správné částce, na kterou bychom si měli dát domácnost pojistit, se nejreálněji přiblížíme, když s kalkulačkou v ruce sečteme hodnotu všech věcí, které bychom si museli, v případě jejich ztráty, znovu pořídit.

Pojištění nemovitostí

Toto pojištění chrání stavby a pozemky k nim náležející před následky škod, které mohou vzniknout nejen jako živelné pohromy, ale i jiným způsobem, například krádeží, vandalismem, nebo i lidskou neopatrností. 
V rámci pojištění nemovitosti lze pojistit:

  • rodinný dům 
  • bytový dům
  • byt, i družstevní 
  • nebytový prostor 
  • rekreační chalupu či chatu 
  • garáž 
  • příslušenství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.) 
  • movité věci sloužící k výstavbám, opravám nebo rekonstrukcím (stavební materiál, objekty umístěné na staveništi atd.) připojistit lze vedlejší stavby, oplocení, bazén apod.
  • Téměř u každé pojišťovny lze stavbu pojistit i rozestavěnou.
Téměř u každé pojišťovny lze stavbu pojistit i rozestavěnou.

Pojištěná rizika
Nejčastější rizika, proti kterým lze nemovitý majetek pojistit, jsou: požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, pád stromů, stožárů, pád letadel, tíha sněhu nebo námrazy, voda z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, zemětřesení, odcizení nebo úmyslné poškození (vandalismus), dočasné přepětí/podpětí v síti, mechanické poškození zateplení pláště budovy zvířaty. V poslední době je velmi sledované riziko povodně nebo záplavy.  Pozor je třeba dávat v pojistné smlouvě na pojmy. Například povodeň a záplava není pro pojišťovnu totéž - je nutné smlouvu vždy dobře přečíst a porozumět jí.

Možnosti stanovení výše pojistné částky:
- buď výpočtem, který udělá pojišťovna (třeba podle posudku soudního znalce), nebo
- částku udá majitel nemovitosti a pojišťovna ji respektuje.
Pojištění se sjednává obvykle na konkrétní částku, která představuje skutečnou hodnotu nemovitosti. U novostaveb, objektů mladších než 30 let a staveb po celkové rekonstrukci, se obvykle rovná ceně nového objektu. Reálné hodnotě stavby by tudíž měla odpovídat konečná částka v pojistné smlouvě, protože je zároveň horní hranicí náhrady za způsobenou škodu - víc klient od pojišťovny nedostane! 


Další naše pojištění

Konec dobrý, všechno dobré.

Potřebujete poradit? Jsme take na facebooku!