Úrazové pojištění

Vyhodnotíme pro vás aktuální nabídku úrazového pojištění napříč trhem a nalezneme řešení, které by mohlo odpovídat Vašim potřebám:

- peníze za každý den léčení doma nebo v nemocnici
- kompenzaci ztrát vzniklých nemožností vykonávat zaměstnání
- pokrytí všech typů úrazů

Jak by mělo vypadat zajištění?

Úrazové pojištění umožňuje pojištěným chránit se před ztrátou příjmu kvůli takové neočekávané události jako je úraz.

Pojistné plnění z úrazového pojištění může jednotlivci i jeho rodině pomoci kompenzovat nejen ztrátu příjmu, ale i případné další náklady spojené s úrazem a jeho léčbou. Úrazové pojištění je možné sjednat jako samostatný produkt pro jednotlivce či skupinu (případně rodinu). Nejčastěji bývá úrazové pojištění sjednávané v rámci životního či cestovního pojištění. Pojistné u úrazového pojištění souvisí s typem profese a sportu, kterým se pojištěný věnuje.

 

V úrazovém pojištění lze sjednat pojištění těchto událostí:
- smrt následkem úrazu
- trvalé následky úrazu
- tělesné poškození způsobené úrazem
- pracovní neschopnost následkem úrazu
- pobyt v nemocnici následkem úrazu

Další informace o pojištění

Výplata pojistného plnění
Pojistné plnění je vypláceno ve výši sjednané pojistné částky nebo její části podle závažnosti následků úrazu (dle oceňovacích tabulek). U pojištění hospitalizace a pracovní neschopnosti následkem úrazu se pojistné plnění vyplácí formou denní dávky.


Další naše pojištění

Konec dobrý, všechno dobré.

Potřebujete poradit? Jsme take na facebooku!