Pojištění odpovědnosti

Vyhodnotíme pro Vás aktuální nabídku pojištění odpovědnosti napříč trhem. Pojištění odpovědnosti Vás ochrání při škodě, kterou způsobíte ve svém zaměstnání, povolání nebo v běžném občanském životě.

Pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou při výkonu povolání

Zaměstnavatelé začali důsledněji než dříve uplatňovat vůči svým zaměstnancům nároky na náhradu škod, které jim jejich zaměstnanci způsobili - proto je pojištění odpovědnosti stále žádanější.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání se vztahuje obecně na škody způsobené při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu a na škody pojištěného na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce, s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby. Toto pojištění plní další významnou funkci právní ochrany proti neoprávněným nebo nepřiměřeným požadavkům na náhradu škody uplatňovaných zaměstnavatelem proti pojištěnému – zaměstnanci..

Výše plnění
Ze zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel má právo vymáhat po zaměstnanci náhradu škody maximálně do výše 4,5 násobku jeho hrubé mzdy. Proto pojišťovny stanovují limity plnění ve svých smlouvách.

Pojištění odpovědnosti za škodu

z běžného občanského života (tzv. "pojistka na blbost")

Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy někomu způsobí škodu na majetku, zdraví či financích. Může to být banalita - poškození nebo rozbití zboží v obchodě, vyplavení sousedního bytu, ale i vážnější událost, kdy svou nedbalostí způsobíme jinému úraz. Výhodou pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu je to, že se nevztahuje jen na osobu, která uzavřela smlouvu, ale také na spolupojištěné osoby, kterými jsou rodinní příslušníci, přesněji osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti (manžel/manželka nebo druh/družka, děti, ale i zvířata).

Pojistka odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě zpravidla neplatí v případě škod způsobených úmyslně, při neoprávněném užívání věci, při profesionální sportovní činnosti, při plnění pracovních úkolů a nekryje řadu dalších případů. Vždy je nutné se důkladně seznámit s podmínkami smlouvy a vyplatí se zjistit si všechny podrobnosti. Některé smlouvy například mají územní platnost (omezeny na ČR), jiné platí pro škody v celé Evropě.


Další naše pojištění

Konec dobrý, všechno dobré.

Potřebujete poradit? Jsme take na facebooku!